Emlak Konut

EN AR
EMLAK KONUT GYO Bilgi Güvenliği Politikası

 

Hissedarlar, yükleniciler ve ilgili üçüncü taraflara ait bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla;

  • - Bilgi Güvenliğine ilişkin olarak, Yasaların, Standartlarının ve ilgili diğer mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmek,
  • - Bilgi varlıklarının korunması ve saklanmasına ilişkin faaliyetleri ve görevleri yerine getirmek,
  • - Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
  • - Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimler gerçekleştirmek,
  • - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.